Význam MDCT a adrenomedulínu

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Adela Dobrovičová

Význam MDCT a adrenomedulínu v predikcii kardiálneho rizika u renálnych pacientov