Využitie markerov renálneho poškodenia

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Marcela Danková, PhD.

Využitie markerov renálneho poškodenia (NGAL, IGFBP7, TIMP2) v diagnostike akútneho kardiorenálneho syndrómu