Využitie lipokalínu asociovaného so želatinázou neutrofilov

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Marcela Danková

Využitie lipokalínu asociovaného so želatinázou neutrofilov (NGAL) v diagnostike renálneho poškodenia pri akútnom kardiorenálnom syndróme