Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu

Riešitelia grantov SKS: 
RNDr. Angelika Púzserová, PhD.

Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii