Socio-medicínske hodnotenie pacientov s ICHS

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Helena Vargová

Socio-medicínske hodnotenie pacientov s ICHS