Selektívny skríning pacientov so srdcovým zlyhávaním

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Alexander Klabník, PhD.

Selektívny skríning pacientov so srdcovým zlyhávaním (štádium B až D) v regionálnej kardiologickej ambulancii