Oznam

Na základe rozhodnutia výboru SKS zo dňa 25. 4. 2017 je podávanie žiadostí o grant SKS do odvolania pozastavené.