LDL cholesterol

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Rudolf Gaško

LDL cholesterol – zistenie analytickej presnosti nepriamych metód stanovenia a vplyv na diagnostickú presnosť a stratifikáciu pacientov. Medzinárodná multicentrická prospektívna štúdia