Registračný formulár na FMK kongres 2019

Správa s upozornením

Hlasovanie je ukončené.

Registrácia na podujatie FMK kongres, 26. – 27. apríl 2019, Hotel Magnólia, Piešťany

Kongresový poplatok:
Člen SKS 20 €
Nečlen SKS 30 €
Spoločensko-diskusný večer 10 €
Úhrada poplatku bankovým prevodom:  IBAN: SK42 1100 0000 0026 2102 5496
VS: 1300, Poznámka: Meno Priezvisko FMK
Kongresový poplatok a poplatok za spoločensko-diskusný večer prosíme uhradiť najneskôr do 11. 4. 2019.
Aktívny účastník nehradí žiaden poplatok.