Registračný formulár na AKVR konferenciu 2019

Registrácia na podujatie AKVR konferencia, 13. apríl 2019, Dom srdca, Martin

Účastnícky poplatok: 40 €
Úhrada poplatku bankovým prevodom: IBAN: SK42 1100 0000 0026 2102 5496
VS: 700, Poznámka: Meno Priezvisko AKVR
Poplatok prosíme uhradiť najneskôr do 29. 3. 2019.

Presná adresa pracoviska:
E-mail účasníka, na ktorý príde potvrdzovacia správa. Na každý e-mail sa môžete registrovať len jeden raz.
Adresa bydliska: