Anketa pracovnej skupiny Ambulantní kardiológovia

Priatelia,

máme za sebou 10 mesiacov fungovania v nezvyčajných podmienkach. Či ešte niekedy také zažijeme, to netuší nikto. Keby predsa len, poučenie z minulosti je na nezaplatenie a môže pomôcť. Preto by sme radi zozbierali dáta predovšetkým z ambulantnej sféry, ale zapojiť sa môže ktokoľvek. Spracované anonymné odpovede budú podkladom a argumentom pre návrhy zmien legislatívy, ako aj pre skvalitnenie starostlivosti o kardiologických pacientov. Záverečná časť ankety sa týka už raz dotazovaných a spracovaných odpovedí (s cieľom zistiť zlepšovanie alebo zhoršovanie opísaných faktov), ako aj aktuálneho obsahu zmlúv s poisťovňami (tzv. hodnotiacich koeficientov):

Spracoval: Jozef Beňačka