XXV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti 2020, Šamorín