XXIII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Bratislava - Šamorín

Dátum konania: 
štvrtok, 4. október 2018sobota, 6. október 2018
Miesto konania: 
X-Bionic Sphere Šamorín

Vážení členovia SKS,

Slovenská kardiologická spoločnosť Vás srdečne pozýva na XXIII. kongres SKS, ktorý sa uskutoční 4. – 6. októbra 2018 X-BIONIC® SPHERE v Šamoríne pri Bratislave. 

Sme presvedčení, že nové moderné kongresové priestory prispejú k zvýšeniu organizačnej a odbornej úrovne, ako aj k celkovému komfortu účastníkov.

Veríme, že svojou účasťou, či už aktívnou alebo pasívnou, podporíte naše najvýznamnejšie podujatie, ktorého cieľom je poskytnutie kvalitných odborných informácií o spôsoboch modernej liečby vedúcej k zníženiu kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku.

Organizačný výbor XXIII. kongresu SKS

 

 

 

 

Diskusia

No neviem? Šamorín???