XV. Slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii, Trnava

Dátum konania: 
nedeľa, 12. november 2017utorok, 14. november 2017
Miesto konania: 
Hotel Holliday Inn, Trnava

Vážené kolegyne a kolegovia,

Organizačný vybor XV. slovensko-českého sympózia o arytmiách a kardiostimulácií, ktoré sa bude konať v termíne 12.11.2017(10:00) – 14.11.2017 v Congres Hoteli Holiday Inn , Trnava, SR, si Vám dovoľuje informovať, že dňa 08.10.2017 o 24:00 bude ukončené elektronické odosielanie abstraktov originálnych prác.

Veríme, že opätovne prejavíte zaujme prezentovať výsledky Vašej systematickej klinickej, výskumnej ev. experimentálnej prace na tomto vrcholnom podujatí slovenskej a českej arytmológie. Štruktúrované abstrakty ohraničené počtom 2000 znakov vrátané medzier môžete posielať elektronicky prostredníctvom formuláru dostupného Tu.

Tešíme sa na Vašu účasť v Trnave.
Organizačný a programový výbor