SASA MOVE Academy 2022 - Modul 1, Donovaly

Dátum konania: 
štvrtok, 2. jún 2022
Miesto konania: 
Hotel Residence, Donovaly