MOST – Srdcový festival dobrého života 2019, Bratislava

Dátum konania: 
piatok, 20. september 2019
Miesto konania: 
Eurovea, Námestie M. R. Štefánika

Pozývame Vás na plánované aktivity spoločnej platformy Slovenskej nadácie srdca, Únie pre zdravšie srdce a Slovenskej kardiologickej spoločnosti s názvom MOST – Spolu chránime Vaše srdcia 2019.

V týždni od 16. do 20. 9. 2019 sa v sieti lekární BENU (76 meracích miest v SR) uskutočnia bezplatné merania TK a glykémie.

V piatok 20. 9. 2019 od 10.00 do 20.00 h sa pred nákupným centrom Eurovea v Bratislave bude konaťSrdcový festival dobrého života”, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť širokej verejnosti a pacientov na zodpovednosť voči vlastnému zdraviu a zmeniť predsavzatia na realitu prezentovaním základných pilierov zdravia srdca a ciev – vyvážená strava, dostatočný pohyb a telesná kondícia, mentálna pohoda, boj so zlozvykmi a manažment nebezpečných diagnóz. Počas festivalu budú odborné prednášky, budeme poskytovať informácie, individuálne poradenstvo, bezplatné merania vybraných kardiovaskulárnych rizikových faktorov, ukážky vhodnej pohybovej aktivity aj pre kardiakov, kreatívny a detský kútik.

O 17.00 h odštartujeme Beh/chôdzu zdravia s podtitulom Aby Vaše srdce nezlyhalo– bezplatná registrácia je od 15.00 h na mieste (pred Eurovea). Dĺžka trate je 4 km alebo 7 km a vôbec nejde o to, kto bude prvý. Veľmi prospešná je aj samotná chôdza, na ktorú môžete vykročiť spolu so svojimi blízkymi a rodinami.

Budeme veľmi radi, ak pozvete a vyzvete na účasť aj Vašich kolegov, spolupracovníkov, rodinných príslušníkov, priateľov a známych.

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

správkyňa Slovenskej nadácie srdca