Kardiovaskulárna rehabilitácia - workshop 2019, Martin

Dátum konania: 
sobota, 13. apríl 2019
Miesto konania: 
Dom srdca - sanatórium, Martin

Pracovná skupina kardiovaskulárnej rehabilitácie

v spolupráci so

Slovenskou spoločnosťou fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Slovenskou komorou fyzioterapeutov


PS sestier precujúcich v kardiológii

organizujú workshop:

Ako prakticky vykonávať ambulantnú KV rehabilitáciu (AKVR) v kardiologickom stacionári

Online prihlášky najneskôr do 15. 3. 2019

Certifikáty o účasti:

Účasť na podujatí je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania lekárov ARS CME, v SLK a v SKF mu bolo pridelených 5 kreditov za pasívnu účasť.

Účastnícky poplatok: 40 €

Úhrada poplatku bankovým prevodom: IBAN: SK42 1100 0000 0026 2102 5496

VS: 700, Poznámka: Meno Priezvisko AKVR

Poplatok prosíme uhradiť najneskôr do 29. 3. 2019.

Kapacita: 70 účastníkov, prihlášky na princípe first comes – first serves