IX. Tatranské kardiologické dni, Štrbské Pleso

Dátum konania: 
nedeľa, 11. február 2018utorok, 13. február 2018
Miesto konania: 
Hotel Patria, Štrbské Pleso

Milé kolegyne a kolegovia,

Ambíciou Tatranských kardiologických dní (TKD) bolo od ich vzniku vytvorenie platformy s príjemnou atmosférou pre intenzívnu bezbariérovú komunikáciu a interaktivitu kardiologickej komunity. Súdiac podľa obľúbenosti TKD za posledných takmer 20 rokov je takáto platforma potrebná. Obľúbenosť podujatia sa však bezpochyby spája aj s ďaľšími významnými faktormi: dominantne postgraduálne edukačné ladenie či prehľadnosť podujatia bez paralených sekcií v dobre známom prostredí so špecifickým tatranským “genius loci” . A príležitosť neformálnych osobných stretnútí robí snáď z TKD taký náš bianuálny Facebook...

Podujatie sa v minulosti tešilo aj veľkému záujmu našich partnerov zo strany farmaceutického a medicínskeho priemyslu. S poľutovaním musíme konštatovať, že po prijatí nových „etických princípov“ spolupráce zo strany výrobcov inovatívnych originálnych liekov i lekárskych technológií nemôžeme od tohto roku počítať s ich doterajšou podporou pri organizácii podujatia. Sme však veľmi radi, že výbor SKS opakovane jednomyseľne potvrdil našu odhodlanosť pokračovať v tradícii TKD v pôvodnom rámci i v týchto nových podmienkach.

Uvedená situácia si samozrejme vyžaduje dôraz na funkčnost a nákladovú efektívnosť organizácie TKD. Súčasne kladie aj väčšie nároky na našu angažovanosť a má praktické dôsledky pre účastníkov s vyššími nárokmi na vlastnú finančnú spoluúčasť. Trochu neskromne si však myslíme, že Slovenská kardiologická spoločnosť a tradícia TKD si zaslúžia takýto „obolus“.

Veríme, že tohtoročný program bude pre Vás zaujímavý i užitočný. S potešením môžeme konštatovať aktívnu prezentáciu 2 nových pracovných skupín – PS kardio-cerebrálnej medicíny a PS kardio-rádiologického zobrazovania. Obe odrážajú potrebu čoraz intenzívnejšieho interdisciplinárneho propojenia v kardiovaskulárnej medicíne. Budeme hovoriť aj o provokujúcich „disruptívnych“ témach – napr. o kardiovaskulárnom manažmente seniorov či skutočnej potrebe doživotnej liečby v kardiológii. Po pozitívnych skúsenostiach z iných podujatí sme sa rozhodli programovo oba večery vyplniť diskusne ladenými blokmi v uvoľnenej „horskej“ atmosfére. Pevne veríme, že ich témy vás oslovia a stretneme sa i tam..

Dovoľte nám záverom poďakovať nielen všetkým kolegom, ktorí sa aktívne podieľajú na tohoročných TKD, ale aj všetkým účastníkom, ktorí svojou participáciou demonštrujú svoju lojálnosť SKS aj v časoch legislatívne nežičlivých. Naše poďakovanie patrí i celému sekretariátu SKS, partnerskej kongresovej agentúre a last but not least i všetkým skalným partnerom, ktorí pri nás stoja i tohto roku – či už na brehu Štrbského plesa alebo inde...

Tešíme sa na stretnutie vo Vysokých Tatrách a prajeme vám všetkým príjemný odborný i spoločenský zážitok na 9. Tatranských kardiologických dňoch 2018!

 

Peter Hlivák                           Robert Hatala
Vedecký sekretár SKS             Prezident SKS