IV. Echodeň, Bratislava

Dátum konania: 
sobota, 9. jún 2018
Miesto konania: 
Hotel Tatra, Bratislava

Vážené kolegyne, kolegovia.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že tohtoročný Echodeň sa bude konať 9.6.2018 v hoteli Tatra v Bratislave cca od 10:00 do 16:00 hod. Podrobnosti ešte upresníme. 

  • Prosíme všetkých, ktorí majú záujem o prezentáciu vlastnej prednášky alebo kazuistiky, aby poslali krátky abstrakt do 11.5.2018 na adresu: chnupa@nusch.sk alebo simkova@nusch.sk
  • Účasť na podujatí je bezplatná. Vašu pasívnu aj aktívnu účasť prosíme oznámiť emailom na adresu: info@sks.sk do 30.5.2018 
  • Aktívni účastníci budú mať v prípade potreby zabezpečené bezplatné ubytovanie v hoteli z dňa 8.6.2018 na 9.6.2018. Túto požiadavku oznámte v emaili spolu s abstraktom.

S úctou
prof. Iveta Šimková / Dr. Pavol Chňupa
PS Chlopňové a vrodené chyby srdca