Deň detskej kardiológie, Donovaly

Dátum konania: 
sobota, 14. apríl 2018
Miesto konania: 
Hotel Galileo, Donovaly

PROGRAM:
- Otvorenie: 9:00 hod.
- Prednášky: Nahlásiť Doc . MUDr. A. Jurkovi , PhD
- Ukončenie: 14:35 hod.
Podujatiu bude pridelený zodpovedajúci počet kreditov SACCME

VÝBOR pracovnej skupiny:
13. apríl 2018 o 19, 00 hod. – Hotel Galileo - zasadačka
- Aktuálne problémy detskej kardiológie

Kontaktná adresa:
Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.
mobil: 0905 / 324 039
e-mail: ajurkoatzmail.sk, ltvsroatgmail.com

Ubytovanie + strava / individuálne/ : heslo“ Detské kardiocentrum“
Objednanie ubytovania - Hotel Galileo do 8. 4. 2018 / máme zarezervované 10 izieb
Hotel Galileo **** Donovaly
www.galileohotel.sk
recepciaatgalileohotel.sk