Cor Semper Iuvenis 2018, Trenčín

Dátum konania: 
piatok, 14. september 2018sobota, 15. september 2018
Miesto konania: 
Hotel Elizabeth, Trenčín

Milé kolegyne a kolegovia,

dovoľte nám pozvať Vás po tretíkrát na spoločné slovensko-české konzíliá mladých kardiológov s názvom Cor Semper Iuvenis. Podujatie je výsledkom iniciatívy pracovných skupín Fórum mladých kardiológov a Kardio 35, usporiadané pod odbornou záštitou Slovenskej kardiologickej spoločnosti pod vedením prof. Hatalu a Českej kardiologickej spoločnosti pod vedením prof. Táborského.
Edukačné bloky budú tento rok zamerané okrem obľúbených EKG a ECHOKG blokov aj na rôzne aspekty problematiky správneho dávkovania NOAK vo vybraných klinických situáciách a diagnostiku a liečbu kardioembolických iktov, resp. indikácie uzatvárania „otvorov“ v srdci. 
Tohtoročné miesto konania – Trenčín – sme vybrali vzhľadom na jeho výbornú dostupnosť a pekné kongresové priestory priamo v historickom centre mesta.

MIESTO A ČASOVÝ HARMONOGRAM VEDECKÉHO PROGRAMU:
Kongresové centrum: Hotel Elizabeth, Trenčín, Slovenská republika
Dátum konania: 14. – 15. 9. 2018
Začiatok vedeckého programu: 14. 9. 2018; 16.30 h
Ukončenie vedeckého programu: 15. 9. 2018; 13.00 h

REGISTRÁCIA:
Podmienkou účasti na podujatí je registrácia TU
Ukončenie on-line registrácie účastníkov: 31. 8. 2018
On-site registrácia bude prebiehať v priestoroch kongresového centra Hotela Elizabeth 14. 9. 2018 od 15.00 h
Riadni členovia SKS a ČKS sú oslobodení od úhrady registračného poplatku. Ostatní sa môžu podujatia zúčastniť len po úhrade registračného poplatku 20,00 EUR, ktorý bude vyberaný priamo na mieste. Registrácia oprávňuje zúčastniť sa odborného programu v priestoroch kongresového centra hotela. Počet účastníkov podujatia je limitovaný kongresovou kapacitou.

UBYTOVANIE A STRAVA:
Ubytovanie účastníkov je zabezpečené v Hoteli Elizabeth (check-in 14. 9. 2018 od 14.00 h). Predpokladaná výška nepeňažného plnenia za poskytnuté ubytovanie 14. – 15. 9. 2018 je kalkulovaná na jedného účastníka 48,00 Eur vrátane DPH (pri ubytovaní v dvojlôžkovej izbe) alebo na 72,00 EUR vrátane DPH (pri ubytovaní v jednolôžkovej izbe). Vstup do hotelového wellness centra nie je súčasťou poskytnutého nepeňažného plnenia. Občerstvenie a strava podávaná v rámci odborného programu podujatia nie sú predmetom nepeňažného plnenia v prospech účastníkov. Doklad o skutočnej výške nepeňažného plnenia bude odoslaný každému účastníkovi do 15. 1. 2019. Doklad je povinnou prílohou k daňovému priznaniu podľa ust. § 15 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi nepeňažné príjmy podľa zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a zdaní ich podľa platného zákona (predpokladaná výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia).
 

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI:
Účasť na podujatí je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania lekárov ARS CME a bolo mu pridelených spolu 6 kreditov za pasívnu účasť. Certifikáty o účasti sa budú vydávať 15. 9. 2018. Po skončení podujatia nebudú dodatočne zasielané.

Podujatie podporené finančným príspevkom firiem PFIZER a OPERATÍVA, medicínska spoločnosť s.r.o.