6. Kardiopondelok, Bratislava

Dátum konania: 
pondelok, 13. november 2017
Miesto konania: 
Hotel Lindner, Bratislava (Central)

Edukatívna prednáška:

MUDr. Peter Solík, PhD: To najdôležitejšie o hypertrofickej kardiomyopatii

Kazuistiky:

Doc. MUDr. Eva GoncalvesováCSc., FESC: Fabryho choroba

Rado Baranik (pacient): Dlhá cesta k správnej diagnóze