2. kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS, Bratislava

Dátum konania: 
štvrtok, 18. október 2018sobota, 20. október 2018
Miesto konania: 
Hotel Radisson Blu Carlton

   Pripravovaný program kongresu zahŕňa široké spektrum tém a problémov, s ktorými sa v transplantológii zaoberáme, diskutujeme ich či hľadáme riešenia. Vytvára priestor pre prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej práce, každodennej medicínskej a výchovno-vzdelávacej práce ale aj prezentácie jednotlivých pracovísk, ktoré sa problematike transplantácií venujú. Novinkou, veríme že aj pridanou hodnotou, je začlenenie príbehov pacientov po orgánových transplantáciách do programu kongresu.
   V odbornom programe chystáme už tradične dva predkongresové edukačné kurzy, jeden transplantačný, druhý odberový. V samostatných blokoch budú prezentované práce a vytvorený priestor pre diskusiu v oblasti transplantačnej nefrológie, kardiológie, hepatológie, pneumológie, chirurgie, pediatrie, imunológie, ale aj regeneračnej medicíny a tkanivového bankovníctva. Do odborného programu budú začlenené práce z ošetrovateľstva v transplantológii, práce pojednávajúce o kvalite života po transplantácii a tiež o forenzných aspektoch v transplantačnej medicíne.
  Tak ako v minulosti, aj teraz budú prezentovať výsledky svojej práce a svoje názory na súčasnosť a budúcnosť transplantačnej a regeneračnej medicíny špičkoví odborníci zo Slovenska a zo zahraničia, s ktorými kongres pripravujeme. Dúfame, že odborným aj spoločenským programom nadviažeme na úspech I. Kongresu STS, ktorý sa konal pred dvomi rokmi v Košiciach.