Cardiology Letters

Bunková liečba končatinovej ischémie

Autori:  Maďarič J.
Pridané:
1.6.2017

Empagliflozín a srdcové zlyhávanie

Autori:  Murin J.
Pridané:
1.6.2017

Kvalita života pacientov s fibriláciou predsiení

Autori:  Šantová T, Cinová J, Šuličová A, Šimová Z, Novotná Z, Junová E
Pridané:
2.6.2017

EKG známky hypertrofie ľavej komory: výsledky počítačových simulácií

Autori:  Bachárová L, Szathmáry V, Mateašík A
Pridané:
2.6.2017

Neinvazívna identifikácia lokálnych porúch elektrogenézy pri komorových arytmiách

Autori:  Tyšler M, Punshchykova O, Švehlíková J, Osmančík P, Žďárská J, Kneppo P
Pridané:
2.6.2017

Pľúcna hypertenzia asociovaná so systémovou sklerózou – príliš veľa sivých zón

Autori:  Luknár M, Lesný P, Tuchyňová A, Rovenský J, Malinová J, Gonçalvesová E
Pridané:
2.6.2017

Anémia a antagonisti endotelínových receptorov – reálne riziko?

Autori:  Kováčová M, Luknár M, Danková M, Lesný P, Šimovičová V, Gonçalvesová E
Pridané:
2.6.2017

Stránky