Cardiology Letters

Čo všetko dokáže tranzitný trombus zaklinený vo foramen ovale apertum?

Autori:  Böhm A, Hricák V, Kozlovský M, Sumbal J, Majerčík M, Tomašovič B, Baranová E, Péč J
Pridané:
8.8.2017

Srdcové zlyhávanie 2017

Autori:  Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
Pridané:
8.8.2017

Indikujeme adekvátne invazívnu diagnostiku u pacientov s NSTE-AKS? Analýza výsledkov registra SLOVAKS-2 z roku 2015

Autori:  Kovář F, Studenčan M, Alberty R, Hricák V, Kurray P, Kamenský G, Šimková I, Hatala R
Pridané:
8.8.2017

Vliv vína na hladinu cholesterolu u zdravých jedinců s nízkým až středním kardiovaskulárním rizikem (sub-analýza In Vino Veritas studie)

Autori:  Skála T, Ošťádal P, Adam T, Moravec O, Gloger V, Schee A, Táborský M
Pridané:
8.8.2017

Genetika periférneho artériového obliterujúceho ochorenia dolných končatín (PAOO DK)

Autori:  Demková K, Kozárová M, Tkáč I
Pridané:
8.8.2017

Kardiofórum 2017

Autori:  MUDr. Peter Lesný, PhD.
Pridané:
8.8.2017

Správa z kongresu American College of Cardiology (ACC)

Autori:  Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
Pridané:
8.8.2017

Stránky