Cardiology Letters

Kalendár podujatí

Pridané:
11.10.2017

Komentár k Odporúčaniam ESC pre diagnostiku a liečbu akútneho a chronického srdcového zlyhávania

Autori:  Goncalvesová E, Lesný P, Luknár M, Murín J
Pridané:
8.8.2017

Flash update on MitraClip based treatment of mitral regurgitation

Autori:  Ondrus T, Penicka M, Kotrc M, Vanderheyden M, Bartunek J
Pridané:
8.8.2017

Komparácia prognózy srdcového zlyhávania so zachovanou a redukovanou ejekčnou frakciou v trojročnom sledovaní

Autori:  Cenkerová K, Dúbrava J, Pokorná V, Kalužay J, Jurkovičová O
Pridané:
8.8.2017

Register CLARIFY – pohľad na slovenské údaje po piatich rokoch

Autori:  Murín J, Kamenský G
Pridané:
8.8.2017

Prognostický význam adrenomedulínu, galektínu-3 a solubilného ST2 pri srdcovom zlyhávaní

Autori:  Huňavý M, Gášpár P, Gonsorčík J
Pridané:
8.8.2017

Manažment akútnych koronárnych syndrómov na Slovensku v roku 2015. Aktuálne analýzy registra SLOVAKS

Autori:  Studenčan M, Hricák V, Kovář F, Kurray P, Kamenský G, Šimková I, Hatala R
Pridané:
8.8.2017

Účinnosť nefarmakologickej liečby obezity v prostredí kúpeľov

Autori:  Belovičová M, Matula P
Pridané:
8.8.2017

Mitochondriálna kardiológia

Autori:  Gvozdjáková A, Kucharská J, Cornélissen G, Singh RB, Šimko F
Pridané:
8.8.2017

Stránky