Cardiology Letters

Komentár k odporúčaniam ESC/EAS z roku 2016 pre manažment dyslipidémií

Autori:  Pella D, Rašlová K
Pridané:
11.10.2017

Demografické a klinické charakteristiky pacientov hospitalizovaných pre srdcové zlyhávanie na Slovensku. Register SLOVASeZ II

Autori:  Gonçalvesová E, Danková M, Lesný P, Varga I, Luknár M, Šimovičová V, Kováčová M
Pridané:
11.10.2017

Mortalita pacientov s podozrením na akútnu pľúcnu embóliu

Autori:  Adamcová M, Koller T, Petrovič T, Payer J
Pridané:
11.10.2017

HDL mystérium

Autori:  Kaško M, Kaško V
Pridané:
11.10.2017

Predĺženie intervalu QTc vyvolané systémovou liečbou nádorov

Autori:  Setteyová L, Mladosievičová B
Pridané:
11.10.2017

MikroRNA – informácia o poškodení myokardu, alebo biomarker zlyhávania srdca?

Autori:  Valášková Z, Mladosievičová B, Maruščáková L, Hulín I
Pridané:
11.10.2017

Čo priniesla Barcelona v roku 2017 – kam kráča kardiológia?

Autori:  Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
Pridané:
11.10.2017

Stránky