Cardiology Letters

Komentár k odporúčaniam ESC/EAS z roku 2016 pre manažment dyslipidémií

Autori:  Pella D, Rašlová K
Pridané:
11.10.2017

Prognostický význam adrenomedulínu, galektínu-3 a solubilného ST2 pri srdcovom zlyhávaní

Autori:  Huňavý M, Gášpár P, Gonsorčík J
Pridané:
8.8.2017

Register CLARIFY – pohľad na slovenské údaje po piatich rokoch

Autori:  Murín J, Kamenský G
Pridané:
8.8.2017

Komparácia prognózy srdcového zlyhávania so zachovanou a redukovanou ejekčnou frakciou v trojročnom sledovaní

Autori:  Cenkerová K, Dúbrava J, Pokorná V, Kalužay J, Jurkovičová O
Pridané:
8.8.2017

Flash update on MitraClip based treatment of mitral regurgitation

Autori:  Ondrus T, Penicka M, Kotrc M, Vanderheyden M, Bartunek J
Pridané:
8.8.2017

Komentár k Odporúčaniam ESC pre diagnostiku a liečbu akútneho a chronického srdcového zlyhávania

Autori:  Goncalvesová E, Lesný P, Luknár M, Murín J
Pridané:
8.8.2017

Srdcové zlyhávanie 2017

Autori:  Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
Pridané:
8.8.2017

Čo všetko dokáže tranzitný trombus zaklinený vo foramen ovale apertum?

Autori:  Böhm A, Hricák V, Kozlovský M, Sumbal J, Majerčík M, Tomašovič B, Baranová E, Péč J
Pridané:
8.8.2017

Stránky