Význam hematopoetických kmeňových buniek v patogenéze a terapii kardiovaskulárnych ochorení: úloha extracelulárnych vezikúl v mechanizme ich účinku

Pridané:
3.12.2019
Autori: 
Barteková M, Husseinová M, Radošinská J
Vydanie CL: 
2019 - 06

Hematopoetické kmeňové bunky (HKB) sú jediným zdrojom všetkých krvných elementov. Nachádzajú sa primárne v kostnej dreni, menej v periférnej a pupočníkovej krvi. Podobne ako iné typy buniek, aj HKB sú schopné produkovať extracelulárne vezikuly (EV). EV uvoľnené z HKB, prípadne EV produkované bunkami odvodenými od HKB, vykazujú pleiotropné účinky na organizmus: prispievajú ku komunikácii medzi bunkami, môžu slúžiť ako biomarkery funkčného stavu kostnej drene, a potenciálne sa uvažuje aj o ich využití v prevencii a/alebo liečbe rôznych ochorení, vrátane ochorení kardiovaskulárneho systému (KVS). Súčasne sa však tieto EV spájajú s rôznymi patologickými procesmi. Napriek tomu, že tento článok je primárne edukatívny s cieľom poskytnúť prehľad poznatkov o EV produkovaných HKB, nemožno opomenuť jeho potenciálny klinický význam najmä vzhľadom na možné využitie EV ako biomarkerov ochorení KVS, respektíve ich prognózy a účinnosti ich terapie, ako aj na vlastný teraputický potenciál EV v liečbe vybraných ochorení KVS. Obr. 1, Lit. 89, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk