Vliv vína na hladinu cholesterolu u zdravých jedinců s nízkým až středním kardiovaskulárním rizikem (sub-analýza In Vino Veritas studie)

Pridané:
8.8.2017
Autori: 
Skála T, Ošťádal P, Adam T, Moravec O, Gloger V, Schee A, Táborský M
Vydanie CL: 
2017 - 02

Cíle: Víno je spojováno s pozitivním vlivem na hladinu cholesterolu. Data z prospektivních, randomizovaných studií hodnotících vliv užívání vína na hladinu cholesterolu nejsou nicméně dostatečná.
Metody a výsledky: In vino veritas je dlouhodobá, prospektivní, multicentrická, randomizovaná studie srovnávající vliv červeného a bílého vína na parametry aterosklerózy. 157 zdravých jedinců s nízkým až středním rizikem kardiovaskulárních chorob bylo randomizováno do dvou skupin na pití bílého (WW, n = 74) nebo červeného vína (RW, n = 72) po dobu jednoho roku. Na konci sledování jsme u celého souboru při porovnání se vstupním vyšetřením nenalezli signifikantní změnu v hladině HDL-cholesterolu (1.66 ± 0.58 vs. 1.62 ± 0.49, p = 0.180). V hladině HDL-cholesterolu nebyl na konci sledování žádný rozdíl ani při srovnání obou skupin (1.60 ± 0.53 vs. 1.64 ± 0.46, p = 0.634). Hladina LDL-cholesterolu u obou skupin významně poklesla (3.73 ± 0.90 vs. 3.48 ± 0.94, p = < 0.001), mezi oběma skupinami nicméně nebyl žádný rozdíl (3.37 ± 0.75 vs. 3.60 ± 1.10, p = 0.134).
Závěr: Po roce pití vína jsme u zdravých jedinců se středním rizikem kardiovaskulárních chorob zjistili pokles hladiny LDL-cholesterolu. V hladině HDL-cholesterolu nedošlo k významnější změně. Mezi pitím červeného a bílého vína nebyl ve vlivu na hladinu LDL ani HDL cholesterolu žádný rozdíl.

Fulltext: