Účinnosť nefarmakologickej liečby obezity v prostredí kúpeľov

Pridané:
8.8.2017
Autori: 
Belovičová M, Matula P
Vydanie CL: 
2017 - 03

Cieľ práce: Vyhodnotiť účinnosť nefarmakologickej liečby obezity u pacientov, ktorí absolvovali v rokoch 2012 – 2016 dvojtýždňový redukčný pobyt v Bardejovských Kúpeľoch, a. s. Zisťovali sme, či nefarmakologická liečba obezity ovplyvní štatisticky významne hodnoty celkového cholesterolu (CHOL), triacylglycerolov (TAG), HDL cholesterolu (high density lipoprotein), LDL cholesterolu (low density lipoprotein), kyseliny močovej (KM) a glykémie.
Metodika: Bardejovské Kúpele a. s. vypracovali komplexný špecializovaný dvojtýždňový kúpeľný pobyt zameraný na redukciu hmotnosti. Počas tohto pobytu klienti získavajú nové vedomosti vzhľadom na správne stravovanie, pohybovú aktivitu, sú pod lekárskym dozorom. Počas pobytu absolvujú vyšetrenia zamerané na včasný záchyt kardiovaskulárnych ochorení a chorôb pečene.
Výsledky: Redukčný pobyt absolvovalo celkovo 184 klientov. Pri ukončení redukčného pobytu bol priemerný pokles hmotnosti 3,8 kg (3,78739 kg), obvod pása sa zmenšil priemerne o 5,5 cm (5,49727 cm). Hodnoty poklesu hmotnosti a obvodu pása boli vysoko štatisticky významné (p = 0,001). Pri ukončení redukčného pobytu sme klientom realizovali kontrolné odbery v prípade ich súhlasu. Priemerný pokles CHOL bol 0,72 mmol/l (0,72840), priemerný pokles TAG bol 0,4 mmol/l (0,39699), priemerný pokles LDL bol 0,6 mmol/l (0,62987), priemerný pokles Gly bol 0,7 mmol/l (0,71083). Hodnoty poklesu celkového cholesterolu, TAG, LDL a glykémie boli štatisticky vysoko významné (p = 0.001).
Závery: Najúčinnejšou metódou v prevencii obezity je cielená intervencia zameraná na zlepšenie stravovacích návykov, zvýšenie fyzickej aktivity a zmenu životného štýlu. Prínos nášho redukčného kurzu (jediný svojho druhu na Slovensku) vidíme v jeho komplexnosti (diéta, pohybová aktivita, edukácia, motivácia a psychologická podpora účastníkov) a prítomnosti spätnej väzby (komunikujeme s účastníkmi kurzov aj po ich skončení). Obr. 2, Tab. 2, Lit. 16, Online full text (Free, PDF) www.cardiology.sk

Fulltext: