Účinná laická KPR a úspešná primárna PKI

Pridané:
2.5.2019
Autori: 
Bulíková T, Cmorej PCH
Vydanie CL: 
2019 - 01

Snahou autorov je sústrediť pozornosť čitateľa pomocou komentovanej kazuistiky posádky záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na závažnú problematiku mimonemocničného zastavenia obehu s iniciálnym defibrilovateľným rytmom pri včasnej fáze akútneho infarktu myokardu. Za predpokladu okamžitej laickej kardiopulmonálnej resuscitácie prvým svedkom a včasnej defibrilácie s následným vyhodnotením 12-zvodového EKG prvou posádkou, možno odhaliť príznaky STEMI a v prípade klinického podozrenia čo najskôr transportovať pacienta k primárnej PKI. Časový interval od volania na tiesňovú linku 155 po odovzdanie pacienta v kardiocentre do 90 minút (aj s KPR) preukázal vynikajúci outcome pre pacienta. Obr. 9, Lit. 9, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Fulltext: