Riziková stratifikácia pri pľúcnej artériovej hypertenzii: cesta k lepším výsledkom

Pridané:
2.5.2019
Autori: 
Luknár M, Lesný P, Gonçalvesová E
Vydanie CL: 
2019 - 01

Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) je vzácne ochorenie, ktoré postihuje drobné pľúcne artérie. Následkom je tlakové preťaženie a zlyhanie pravej komory. Napriek dostupnosti nových liekov ostáva PAH nevyliečiteľná choroba. Priebeh ochorenia je variabilný, preto je potrebné identifikovať pacientov so zlou prognózou. K dispozícii sú nové nástroje hodnotenia rizika pri vstupnom aj kontrolnom vyšetrení počas liečby, ktoré integrujú jednotlivé rizikové markery. Cieľom liečebných opatrení je dosiahnutie a udržanie si nízkeho rizika úmrtia. Ak sa tento cieľ nedosiahne, je potrebné eskalovať liečbu. V článku autori analyzujú novšie spôsoby hodnotenia rizika pri PAH a ich klinický význam pre terapeutické rozhodovanie. Tab. 4, Lit. 22, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Fulltext: