Preeklampsia a kardiovaskulárne ochorenia – následok alebo príčina

Pridané:
11.10.2017
Autori: 
Záhumenský J
Vydanie CL: 
2017 - 05

Autor prináša súhrn nových poznatkov o patomechanizme preeklampsie a jej dôsledkov na kardiovaskulárny systém. V súčasnosti sa hromadia dôkazy, že preeklampsia nie je len ochorenie trofoblastu, s následnou aktiváciou endotelu matky, ale dôležitú úlohu tu má aj sám materský organizmus a jeho enzymatická výbava. Najmä ženy so závažnou včasnou preeklampsiou sú vysoko rizikové pre rozvoj kardiovaskulárnych ochorení v budúcnosti, na čo by bolo vhodné myslieť pri tvorbe preventívnych programov. Lit. 29, online full text (Free, PDF) www.cardiology.sk

Fulltext: