Odporúčania ESC pre manažment synkopálnych stavov 2018 Komentár k odporúčaniam

Pridané:
3.12.2019
Autori: 
Mitro P
Vydanie CL: 
2019 - 06

S kratkodobymi poruchami vedomia sa stretava siroke spektrum lekarov, a to od vseobecnych lekarov az po specialistov jednotlivych odborov.

Tretia edicia europskych odporucani pre diagnostiku a liecbu synkopalnych stavov v roku 2018 (ESCg 2018) odraza multidisciplinarny charakter problematiky (1). Na druhej strane, kedze tento dokument opakovane vznika pod hlavickou Europskej kardiologickej spolocnosti, zdoraznuje skutocnost, ze uloha kardiologov ostava nezastupitelna, predovsetkym v manazmente prognosticky nepriaznivej casti spektra synkopalnych stavov - kardialnej synkopy. Vyznamny podiel na tvorbe dokumentu mala Europska spolocnost pre poruchy srdcoveho rytmu (EHRA).

Mnozstvo informacii v dokumente vyznamne narastlo, pricom sa zachoval ich prakticky orientovany charakter. Sucastou odporucani sa stali prakticke navody k realizacii jednotlivych diagnostickych a terapeutickych postupov (dostupne on-line).