Neinvazívna identifikácia lokálnych porúch elektrogenézy pri komorových arytmiách

Pridané:
2.6.2017
Autori: 
Tyšler M, Punshchykova O, Švehlíková J, Osmančík P, Žďárská J, Kneppo P
Vydanie CL: 
2017 - 01

V štúdii na piatich pacientoch bolo neinvazívne lokalizované miesto vzniku ektopickej komorovej akti- vity pomocou povrchového izointegrálového mapovania hrudníka a riešenia inverznej úlohy elektrokardiogra e do jedného dipólu. Študovala sa presnosť riešenia inverznej úlohy pri použití troch rôznych modelov hrudníka vytvorených na základe CT vyšetrenia: homogénny model, model s uvažovaním nehomogenít pľúc a dutín srdcových komôr a nehomogénny model, ktorý zahŕňal pľúca, dutiny komôr a predsiení, aortu a pľúcnu artériu. Riešenie bolo stabilnejšie, ak sa použil homogénny model, ale u niektorých pacientov bola pozícia elektrického dipólu, ktorý predstavoval zdroj ektopickej aktivity, posunutá voči výsledkom získaným pri použití nehomogénnych modelov. Výsledky pre oba nehomogénne modely nemali významne rozdielne rozptyly, ale lokalizácia zdroja bola lepšia, ak sa použil model, ktorý zahŕňal aj nehomogenity predsiení a artérií. Dosiahnuté výsledky naznačujú, že neinvazívnu predoperačnú lokalizáciu miesta vzniku ektopickej aktivity by bolo možné použiť na skrátenie času ablačnej terapie a zvýšenie jej úspešnosti.  

Fulltext: