Kvalita života pacientov s fibriláciou predsiení

Pridané:
2.6.2017
Autori: 
Šantová T, Cinová J, Šuličová A, Šimová Z, Novotná Z, Junová E
Vydanie CL: 
2017 - 01

Cieľom práce bolo veri kovať jednotlivé domény kvality života pacientov s briláciou predsiení pred a po realizácii elektrickej kardioverzie (EKV), vzhľadom na diagnostikovaný typ brilácie predsiení. Na získavanie empirických údajov od respondentov sme použili skrátenú verziu štandardizovaného dotazníka Svetovej zdravotníckej organizácie WHOQOL-BREF. Vzhľadom na štatistickú analýzu výsledkov výskumu konštatujeme, že po vykonaní elektrickej kardioverzie sa významne zvýšila kvalita života pa- cientov, ako aj ich spokojnosť so svojím zdravím. Zároveň sme zistili, že existuje štatisticky významná rozdielnosť v subjektívnom pohľade pacientov na kvalitu života a spokojnosť so svojím zdravím podľa typu diagnostikovanej brilácie predsiení. Do pozornosti uvádzame aj skutočnosť, že kvalita života pa- cientov sa po realizácii elektrickej kardioverzie významne zvýšila vo všetkých typoch brilácie predsiení, no najvýraznejšie u pacientov s paroxyzmálnym typom brilácie predsiení. 

Fulltext: