Komentár k odporúčaniam ESC/EAS z roku 2016 pre manažment dyslipidémií

Pridané:
11.10.2017
Autori: 
Pella D, Rašlová K
Vydanie CL: 
2017 - 05

Odporúčania ESC/EAS z roku 2016 pre manažment dyslipidémií sumarizujú a hodnotia všetky dôkazy v danej problematike dostupné v čase kreovania ich manuskriptu (teda do roku 2015 a prvých mesiacov roku 2016). Dokument bol po zložitom recenznom procese publikovaný 27. augusta 2016 (1).

Fulltext: