Komentár k Odporúčaniam ESC pre manažment kardiovaskulárnych ochorení v gravidite 2018

Pridané:
3.12.2019
Autori: 
Dúbrava J, Korbeľ M
Vydanie CL: 
2019 - 06

Európska kardiologická spoločnosť (ESC) publikovala v roku 2018 aktualizované odporúčania pre manažment kardiovaskulárnych ochorení (KVO) v gravidite (1). Predchádzajúce odporúčania ESC boli uverejnené roku 2011 (2). Komentár k nim sme publikovali v časopise Cardiology Letters (3). Tento komentár sa zaoberá zmenami odporúčaní ESC 2018 v porovnaní s publikovanými odporúčaniami 2011 a prínosom pre rutinnú prax.