Komentár k Odporúčaniam ESC pre diagnostiku a liečbu akútneho a chronického srdcového zlyhávania

Pridané:
8.8.2017
Autori: 
Goncalvesová E, Lesný P, Luknár M, Murín J
Vydanie CL: 
2017 - 04

„Odporúčania“ boli prvýkrát zverejnené počas kongresu Asociácie pre srdcové zlyhávanie ESC v máji 2016 (1). Extenzívny dokument má tradičnú štruktúru rešpektujúcu medicínu dôkazov. Oproti predchádzajúcim Odporúčaniam z roku
2012 došlo k zmenám a zapracovaniu nových poznatkov vo viacerých oblastiach.

Fulltext: