HDL mystérium

Pridané:
11.10.2017
Autori: 
Kaško M, Kaško V
Vydanie CL: 
2017 - 05

Kardiovaskulárne ochorenia predstavujú celosvetovo najväčšie bremeno morbidity a mortality dospelej populácie. Hlavnou príčinou je aterosklerotické postihnutie na podklade vplyvu rizikových faktorov, z ktorých svojou komplexnosťou vyniká dyslipidémia.
Koronárna choroba srdca patrí k najrozšírenejším a najzávažnejším klinickým prejavom systémovej aterosklerózy. Hlavným pilierom v diagnostike a liečbe klinických prejavov aterosklerózy je vyšetrenie lipidového spektra. V klinickej praxi sa účinky HDL triedy merajú prakticky len stanovovaním koncentrácie HDL cholesterolu. Je otázne, či tento klinický prístup poskytuje dostatočnú výpovednú informáciu pri hodnotení tak celkového kardiovaskulárneho rizika, ako aj účinku hypolipidemickej liečby. Trend zisťovania konštelácie/subpopulácií HDL by mohol byť prínosom v detekcii dysfunkčného lipoproteínového profilu ako včasného patologického stavu kardiovaskulárneho systému. Tab. 2, Lit. 30, online full text (Free, PDF) www.cardiology.sk

Fulltext: