Genetika periférneho artériového obliterujúceho ochorenia dolných končatín (PAOO DK)

Pridané:
8.8.2017
Autori: 
Demková K, Kozárová M, Tkáč I
Vydanie CL: 
2017 - 02

Ateroskleróza a jej rizikové faktory sú jedným z najvýznamnejších zdravotných problémov západnej civilizácie. Mnohé rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj aterosklerózy a periférneho artériového obliterujúceho ochorenia dolných končatín (PAOO DK) (napríklad dyslipidémia, diabetes mellitus, hypertenzia), sú dedičné, pričom ide väčšinou o polygénovú dedičnosť typickú pre komplexné ochorenia. Predispozícia ku vzniku PAOO DK je tiež pravdepodobne podmienená genetickými variantmi, ktoré zvyšujú riziko jeho rozvoja a progresie aj bez ohľadu na tradičné rizikové faktory. Napriek tomu, že žijeme v dekáde mnohých genetických objavov, doposiaľ bolo objavených iba relatívne málo génových variantov, ktoré majú asociáciu k PAOO DK. Môže to byť spôsobené väčšou klinickou a genetickou heterogenitou typickou pre PAOO DK. Identifikácia genetických variantov podmieňujúcich PAOO DK by v budúcnosti mohla podporiť vývoj nových diagnostických a terapeutických prístupov v jeho manažmente. Tab. 1, Lit. 18, Online full text (Free, PDF) www.cardiology.sk

Fulltext: