Chlopňové chyby

Pridané:
2.5.2019
Autori: 
Lars Søndergaard, Antti Saraste, Christina Christersson, and Alec Vahanian
Vydanie CL: 
2019 - 01

V roku 2017 boli publikované nové spoločné odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a Európskej asociácie hrudných chirurgov (EACTS) pre manažment chlopňových chýb srdca (CHCH) (1). Tieto odporúčania sú cielenejšie a sú prepojené s pripravovanou učebnicou ESC. Hlavné zmeny sa týkajú významu transkatétrovej liečby chlopňových chýb, indikácií operácie, ako aj medikamentóznej liečby. Tieto odporúčania predkladajú nový koncept „Centier pre chlopňovú kardiológiu“ s odporúčanými požiadavkami, vrátane multidisciplinárnych tímov s kompetenciami pre rôzne intervencie a diagnostické metódy pri CHCH, dostupnosť významných spoločných servisných zložiek, štandardizované procesy a zaznamenávanie údajov o výkonnosti (2). V tomto článku sú zdôraznené niektoré zmeny v najnovších odporúčaniach.

Fulltext: