Alkohol a zdravie

Pridané:
3.12.2019
Autori: 
Bada V
Vydanie CL: 
2019 - 06

Hodnotenia účinkov alkoholu na ľudské zdravie sú rovnako staré ako alkohol sám. Názory sa odlišujú od priaznivých, preventívnych, liečebných až po úplne opačné, ktoré pokladajú alkohol za symbol zla, metlu ľudstva, toxickú látku zhubne pôsobiacu na všetky orgány. K najzávažnejším patrí údaj, keď si vypitím aj toho najmenšieho množstva alkoholu natrvalo zničíme niekoľko tisíc mozgových buniek. Z tvorivého človeka sa stáva troska, ktorá rozkladá seba, svoju rodinu, zaťažuje celú spoločnosť. Možno vás ani neprekvapí, že zdanlivo ostro si protirečiace názory sa navzájom vlastne nemusia vylučovať. Závisí od uhľa pohľadu a najmä od dôkladnej analýzy faktov. Dostávame sa tak k pojmu horméza, ktorá vyjadruje tzv. bifázické pôsobenie, pri ktorom malé množstvo určitej látky pôsobí pozitívne, ale vyššie koncentrácie tej istej látky majú účinky opačné, a pôsobia negatívne. Dosis Sola Facit Venenum, dávka sama robí jed (Paracelsus 1493 – 1541). Napokon tento jav je východiskom princípu vakcinácie.