Ako sa mení liečba diabetikov s cieľom redukcie kardiovaskulárneho rizika?

Pridané:
2.5.2019
Autori: 
Murín J, Bulas J, Wawruch M
Vydanie CL: 
2019 - 01

Diabetes mellitus 2. typu (DM) je významným závažným rizikovým faktorom kardiovaskulárneho (KV) ochorenia a je hlavnou príčinou mortality týchto pacientov. V ostatných troch či štyroch rokoch boli publikované výsledky veľkých klinických štúdií s SGLT2 inhibítormi a GLP-1 receptorovými agonistami, ktoré preukázali obrovský KV benefit.
SGLT2 inhibítory majú priaznivé metabolické, hemodynamické a renálne účinky, ktorými sa ich obrovský KV benefit vysvetľuje. GLP-1 agonisty priaznivo ovplyvňujú hmotnosť, krvný tlak, sérové lipidy a renálnu funkciu, ale ich KV benefit sa objavuje neskôr ako pri liečbe SGLT2 inhibítormi.
Z jednotlivých veľkých štúdií (EMPA-REG OUTCOME, CANVAS, DECLARE-TIMI 58) a z ich metaanalýzy vyplýva veľká redukcia výskytu srdcového zlyhávania, progresie diabetickej nefropatie a výskytu veľkých KV príhod a KV mortality. Väčší benefit je u diabetikov s KV ochorením než u tých len s KV rizikovými faktormi. Preto je žiaduce využívať tieto lieky výraznejšie v rutinnej klinickej praxi. Tab. 2, Lit. 53, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Fulltext: